juni 18, 2024

gezond petra

Alles over gezond leven

Rouwbegeleiding helpt je het verlies een plaats te geven

Het verliezen van een dierbare is steeds een ingrijpende gebeurtenis, of het nu gaat om iemand uit je naaste familie, om een vriend, om een collega. Het brengt tal van emoties met zich mee zoals verdriet, onmacht, frustratie en soms zelfs een gevoel van kwaadheid. Het is niet altijd even evident deze gevoelens te plaatsen en ermee om te gaan. Hierbij kan rouwbegeleiding een grote hulp en steun zijn. Je leert je emoties uit te spreken en te benoemen en je krijgt technieken aangereikt om ermee om te gaan. Deze vorm van begeleiding kan zowel voor jou alleen als voor je gezin, je familie, de groep waartoe de overledene behoorde. Jullie gaan immers allemaal door hetzelfde verlies en steun bij elkaar kan verlichting van de pijn opleveren. 
Neem vooral de tijd om het gebeurde te verwerken. Er bestaat immers geen “redelijke termijn” waarbinnen dit moet gebeuren. Ieder individu gaat hier anders mee om. 

Lichaam en geest op dezelfde lijn

Omdat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn, kunnen emoties ook lichamelijke klachten of ongemakken opleveren die niet door iedereen direct met elkaar in verband zullen gebracht worden. Voor een optimale begeleiding is het uiterst belangrijk het lichaam en de geest als één geheel te zien en deze terug met elkaar in evenwicht te brengen. Enkel op deze manier zal je in staat zijn het rouwproces te doorstaan en de gebeurtenis te kaderen en te verwerken.