juni 24, 2024

gezond petra

Alles over gezond leven

Welke VCA-cursus moet ik volgen?

Veel mensen zullen er nog nooit van gehoord hebben, tenzij je kennissen hebt die in de bouw werken: de VCA-cursus. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, waarmee al gelijk een stuk duidelijker wordt waar deze afkorting voor staat: het gaat om een verplichte cursus voor aannemers om te garanderen dat zij goed voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun mensen kunnen zorgen. Deze cursus en het bijbehorende certificaat, bijvoorbeeld de VCA basis moeten eens in de 10 jaar worden behaald, om te verzekeren dat kennis en kunde goed op peil blijven. 

Verschillende niveau’s 

Er zijn verschillende niveaus waarop men deze cursus kan volgen. Welke noodzakelijk is is afhankelijk van de grootte van de operatie waar men werkzaam is en van de sector waarin dit plaatsvindt. Voor het voldoen aan de checklist is het noodzakelijk dat alle operationele werknemers een VCA basis hebben, en dat hogere leidinggevenden een vervolgopleiding hebben gevolgd, de VCA-VOL. De checklist kan vervolgens in drie gradaties worden beoordeeld: 1 ster, voor kleinschalige operaties, 2 sterren voor hoofdaannemers en bedrijven met meer dan 35 man operationeel personeel, en een P, voornamelijk bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische industrie. 

De cursus volgen

Er zijn verschillende manieren om de cursus te volgen: men kan kiezen voor een digitale zelfstudie of een klassikale cursus. De zelfstudie kan erg handig zijn voor mensen met een drukke agenda, maar vereist wel veel zelfdiscipline. De klassikale cursus geniet daarom bij veel mensen de voorkeur, aangezien men daar in een omgeving zonder afleidingen goed de stof tot zich kan nemen. Het bijbehorende examen, nodig om een VCA certificaat te ontvangen, moet altijd op locatie worden afgelegd. Er zijn echter tal van mogelijkheden hierbij, waaronder een keuze tussen meer dan honderd verschillende locaties: er is dus altijd wel een goede optie te vinden.