juni 18, 2024

gezond petra

Alles over gezond leven

Gezond op het werk

Het aantal flexwerkers dat zijn baan verliest daalt. In 2019 raakten zo’n 4,6% flexwerkers zijn of haar baan kwijt. Het percentage nieuwe werkloze werknemers was dat  jaar 6,1%. Ook bij mensen met een vast dienstverband nam het percentage baanverliezers af, van 1,5% naar 1,3%. Vitaliteit is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daar waar het vroeger heel normaal was dat een werknemer zijn hele leven voor één en dezelfde werkgever bleef werken, komt dit tegenwoordig eigenlijk amper meer voor. De Nederlandse arbeidsmarkt bestaat inmiddels voor zo’n 40% uit flexwerkers. Flexwerkers zijn over het algemeen meestal jonge arbeidskrachten met een paar jaar werkervaring. Werkgevers maken graag gebruik van deze flexwerkers, omdat ze maar een bepaalde tijd bij een bedrijf werken. Hierom wordt het voor oudere werknemers lastig om aan een baan te komen. Vijftig plussers zijn zeker niet de meest aantrekkelijke doelgroep in de arbeidsmarkt. Ze zijn te oud, te duur, te traag.

Vijftig plussers zijn vitaler, leven langer en werken langer dan vroeger, maar als ze werkloos worden hebben ze twee keer zoveel kans op langdurige werkloosheid als jongeren. Gelukkig vinden het kabinet, werkgevers en werknemers dat zeer ongewenst. Ze vinden dat vijftigplussers hun capaciteiten volledig moeten kunnen inzetten. Dit gaan ze onder andere doen door mensen meer ondersteuning, zoals jobcoaching, te bieden bij het vinden van werk. Het is echter wel aan de vijftig plusser zelf om te bewijzen dat hij een echte aanwinst kan zijn voor de werkgever. Er zijn een aantal handige tips die daarbij kunnen helpen. Wat heeft een vijftigplusser meer dan een jonkie van 23? Antwoord: een goedgevuld cv. Allel werkervaringen en functies, vergezeld met een korte uitleg over de belangrijkste verwezenlijkingen zorgen al snel voor een indrukwekkende cv. Niet te veel aandacht op je leeftijd leggen, maar op de sterke kanten en troeven. Een vlotte foto kan ook veel schelen, zo zien werkgevers dat vijftig plussers nog lang geen bejaarden zijn.